KHATRI 22

Hoonra b “Hoonra bai” Patebaj

Name
Hoonra b “Hoonra bai” Patebaj
Given names
Hoonra b
Chhap
Patebaj
Nickname
Hoonra bai
Married name
Hoonra b Tangar Patebaj