KHATRI 22

Mariyam Bi Dawar Dangriya

Name
Mariyam Bi Dawar Dangriya
Given names
Mariyam Bi
Nukh
Dawar
Chhap
Dangriya