KHATRI 22

Haji Allah Baqsh Bheda Mattya

Name
Haji Allah Baqsh Bheda Mattya
Title (Laqab)
Haji
Given names
Allah Baqsh
Nukh
Bheda
Chhap
Mattya