KHATRI 22

Hafija Bi Bheda Umriya wale

Name
Hafija Bi Bheda Umriya wale
Given names
Hafija Bi
Nukh
Bheda
Chhap
Umriya wale