Haji Ismail Wada Peerji Ba + Mariyam Bi Wada Sabir Wala