Muhammad Hussain Hoddad, Barwaha wale + Rabiya Bi Dadha Kucha