Abdul Gaffar Dawar Khodrya,
Name
Abdul Gaffar Dawar Khodrya
Given names
Abdul Gaffar
Nukh
Dawar
Chhaap
Khodrya