Sakina Bi Dawar Sablya,
Name
Sakina Bi Dawar Sablya
Given names
Sakina Bi
Nukh
Dawar
Chhaap
Sablya