Ahmad Sahab Dadha Tatiya,
Name
Ahmad Sahab Dadha Tatiya
Given names
Ahmad Sahab
Nukh
Dadha
Chhaap
Tatiya