Fatema Bi (m Yusuf shikari nokar got) Dadha,
Name
Fatema Bi (m Yusuf shikari nokar got) Dadha
Given names
Fatema Bi (m Yusuf shikari nokar got)
Nukh
Dadha