Budha ji Dadha Chaudhary,

Name
Budha ji /Dadha/ Chaudhary
Title
Budha ji
Nukh
Dadha
Chhaap
Chaudhary
Budha ji Dadha Chaudhary + … …
himself
son
son
son
daughter